De XENGO app downloaden lukt niet

  • Posted on: 26 December 2012
  • By: admin

Kijk het volgende na:

  • Heeft uw smartphone een netwerkconnectie (data-connectie of wifi)? Test dit door even naar een website (bv google.be) te gaan.
  • Heeft u een correcte toegang tot Google pPlay store of iTunes App Store? Test dit door er een andere applicatie te downloaden.
  • Hebt u de XENGO installatieprocedure nauwkeurig gevolgd? Start deze, zo nodig, opnieuw op.