Wanneer ik een transactie uitvoer krijg ik een foutmelding ‘Invalid Booking number’?

  • Posted on: 7 March 2013
  • By: kverheyden

Bij elke transactie wordt nagegaan of deze sequentieel de vorige transactie opvolgt. ‘Invalid Booking Number’ wijst op een probleem bij de sequenties.

Druk op de knop ‘Voorkeuren’ in het midden onderaan het startscherm. Vervolgens drukt u op ‘Reset counters’. Ga vervolgens terug naar het beginscherm en voer de transactie opnieuw uit.